Stef Schoenen verzamelt via de markt, website, (win)acties en andere diensten persoonsgegevens van u. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel, dus we vertellen u graag welke gegevens het zijn, wat we met uw gegevens doen en hoe we deze privé houden.

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de persoonsgegevens die we – per doeleinde – verwerken. Hoeveel we van u weten is mede-afhankelijk van de gegevens die u zelf invult door bijvoorbeeld het aanmaken van een account of het meedoen aan een winactie. Uiteraard zal Stef Schoenen uw persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan heeft u te allen tijden het recht om de toestemming in te trekken.

Bestellen, betalen, retourneren
Wanneer u via www.stefschoenen.com een product koopt hebben we persoonsgegevens nodig om de bestelling, betaling en eventueel de retourzending te verwerken. Daarvoor slaan we navolgende gegevens op: aanhef, voor- en achternaam, (factuur) adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, order- en betaalgegevens, IP-adres, device.

-Bezorgen
Om uw pakket op het door u gewenste moment op de door uw gewenste locatie te bezorgen, geven we de volgende gegevens door aan onze bezorgpartner: aanhef, voor- en achternaam, adresgegevens,
e-mailadres en telefoonnummer.

-Bezoek www.stefschoenen.com
Op onze website maken we gebruik van cookies en andere technieken. Hierdoor zorgen we er onder andere voor dat u bij een nieuw bezoek niet uw gegevens opnieuw hoeft in te voeren, dat we onthouden wat u in uw winkelmandje hebt geplaatst of dat we kunnen tonen wat u eerder hebt bekeken. De website werkt daardoor sneller en wordt tevens persoonlijker.

– Social Media
Stef Schoenen maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en aanbiedingen te delen. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram. Voor het gebruik van deze social media gelden de voorwaarden van het social media platform, niet die van Stef Schoenen.

Wanneer u via social media een vraag aan ons stelt, dan komen uw gegevens zijn niet in beheer van
Stef schoenen maar in beheer van het betreffende social media platform; in uw account daar kunt u dus ook de instellingen aanpassen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Stef Schoenen zorgt te allen tijde voor de waarborging van uw privacyrechten.

De rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit a) ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met u, b) ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben, c) ofwel met uw toestemming d) ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn.

(a) Uw gegevens zijn noodzakelijk voor het bestellen, bezorgen en retourneren van uw aankopen en bij het contact met ons over een van deze processen.

(b) Daarnaast willen we u de meest optimale, persoonlijke service bieden en kunnen we daarom op basis

van ‘gerechtvaardigd belang’ uw gegevens gebruiken. Vanzelfsprekend waarborgen we daarbij uw privacy. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. Het gaat om bezoeken aan de website www.stefschoenen.com, het ‘mijn account’ op de website, nieuwsbrieven en e-mails, social media, reviews en klanttevredenheidsonderzoek.

(c) In sommige gevallen geeft u ons nadrukkelijk toestemming om uw gegevens te gebruiken. Dit geldt bijvoorbeeld voor uw aanmelding voor de nieuwsbrief.

(d) Het kan voorkomen dat er wettelijke verplichtingen zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken, een vermoeden van fraude is een voorbeeld.

Delen persoonsgegevens met externe partijen
In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. Dit doen wij slechts indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, indien dit wettelijk verplicht is of indien u hiertoe uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Externe dienstverleners waar we mee werken mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de betreffende diensten (PostNL bijvoorbeeld enkel voor het bezorgen van uw bestelling en een bank of een betalingsaanbieder enkel voor het afronden van de betaling). Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Gegevens die we via cookies verzamelen, kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen.

Wanneer we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht uw gegevens af te staan, delen we enkel het noodzakelijke.

Waar uw gegevens worden opgeslagen
Uw gegevens slaan we op in databases, die beveiligd zijn. Zowel qua techniek als qua toegang van personen tot de data dit om uw privacy te waarborgen.

Bewaartermijnen
We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor u uw gegevens hebt verstrekt. Met betrekking tot de verzending van nieuwsbrieven geldt dat we de gegevens bewaren zolang de toestemming van de ontvanger niet ingetrokken is.

Uw rechten
Vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebt u, behoudens wettelijke uitzonderingen, het recht op inzage van uw persoonsgegevens, recht op rectificatie en aanvulling, recht om vergeten te worden, recht op dataportabiliteit, recht op bezwaar, recht op beperking van de verwerking en recht op een menselijke blik bij besluiten.

Hebt u een account op www.stefschoenen.com? Dan kunt u zelf via Mijn accountuw gegevens inzien en corrigeren. In hetzelfde account kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief.

Komt u er met ons niet uit, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In Nederland betreft dit de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Geldigheid privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan tussentijds aangepast worden. De laatst geldende versiedatum wordt steeds gepubliceerd.

Datum: 25 mei 2018